Tervetuloa opiskelemaan Sote-akatemiaan lukuvuonna 2022–23!


Monitieteinen Sote-akatemia on yliopiston kaikkien kahdeksan tiedekunnan yhteinen toiminta-alusta. Meillä voivat opiskella kaikki sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloista ja niiden yhdyspinnoista kiinnostuneet tutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat, omasta koulutustaustasta ja tieteenalasta riippumatta

Opintojamme on tänä lukuvuonna tarjolla jo yli 80 op:n verran ja näistä lähes kaikki on tuotettu vain Sote-akatemialle. Sote-akatemiaan ei ole erillistä hakua, vaan voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja (huomaa opintojaksokohtaiset kiintiöt). Jos haluat, voit koostaa opinnoistamme min. 25 op:n opintokokonaisuuden – lisäksi tutkinto-opiskelijoille on tarjolla Sote-akatemian opintojaksoihin perustuva 10 op:n opintokokonaisuus. Katso ohjeita ja  lisätietoja opintotarjonnastamme ja opintokokonaisuuksistamme!

Löydät kotisivuiltamme myös kaikille avoimia verkkokursseja, joita voit suorittaa itsenäisesti vuoden ympäri.

Opintotarjontamme kasvaa koko ajan ja uusia opintojaksoja avataan tämänkin lukuvuoden aikana useita. Seuraa siis kotisivujamme sekä sosiaalisen median kanaviamme ja tule vahvistumaan monialaisuudesta!

Lisätietoja:
sote@utu.fi
www.utu.fi/sote > Koulutus