Tiedonhaun tehtäviä kielitieteen 1. vuoden opiskelijoille.