Turnitin-ohjelmaa käytetään yleisesti, jotta opiskelijat ja opettajat voivat tarkistaa, ovatko kaikki lainaukset tulleet huomioiduksi opiskelijan tuottamassa tekstissä. Ohjelma näyttää värikoodein ne osiot, jotka opiskelija on lainannut jostakin lähteestä ja myös lähteen osoitteen. Yleisimmin opettajat käyttävät Turnitin-ohjelmaa Moodlen sisällä, jolloin oppilaat palauttavat Turnitin-tehtävän Moodleen ja opiskelijat voivat itse tarkistaa lainauksensa ja sen määrän.

Turnitin programme is commonly used to make it possible for the students and teachers to check if they have included all quotations in the texts they have produced. The programme makes use of colour-coding showing  the sources that the writer has been using. The most common way to use Turnitin is within Moodle platform where the students return their Turnitin assignments. The students can check themselves the numers of quotations and the amounts as well.

Kurssilla tarkastellaan myös viittausten tekemistä lähteisiin.

The course includes introduction how to make references to sources.