Tämä on oikeudenalojen perusteisiin kuuluvan kansainvälisen oikeuden kurssin kurssialue. Kansainvälisen oikeuden perusteissa perehdytään kansainvälisen oikeuden luonteeseen ja kansainvälisen oikeuden perusdoktriineihin. Kurssilla järjestetään luento-opetusta useista kansainvälisen oikeuden teemoista ja niiden tarkoituksena on syventää kurssikirjallisuuden pohjalta syntyvää kuvaa kansainvälisestä oikeudesta. Kurssin kuluessa harjoitellaan kansainvälisoikeudellista argumentointia sekä tutustutaan erilaisiin hallintamekanismeihin, joihin kansainvälinen oikeus tukeutuu ja on tukeutunut.