Tervetuloa kansainvälisen ja globaalioikeuden kysymyksiä -kurssille. Kurssin kurssialueen kautta löydät tietoja kurssin suorittamisesta, sen aikataulun sekä ohjeita kurssilla kirjoitettavan seminaarikirjoitelman laadintaan. Kurssialueelta löydät myös kysymysosion, jonka kautta voit esittää kurssin suorittamiseen liittyviä kysymyksiä.

Kurssi koostuu luennoista, tentistä (suoritetaan tenttiakvaariossa) sekä kirjallisesta seminaarityöstä, jotka kaikki vaikuttavat kurssista saatavaan arvosanaan.