Kurssi perehdyttää suomalaiseen kulttuuriin ja antaa rakennusaineita oman identiteetin ja kulttuuri-identiteetin kehittymiseen. Suomalaisuutta pohditaan kirjallisuushistorian kautta. Tutustutaan Suomen kirjallisuuden päävaiheisiin, tärkeimpiin kirjallisiin tuotteisiin, keskeisiin tyylisuuntauksiin (romantiikka, realismi, modernismi) ja niiden suomalaisiin edustajiin sekä tyylin käsitteeseen. Perehdytään Kalevalaan ja kansanperinteen eri lajeihin. Kirjoitetaan aineistoaine, jossa käydään keskustelua suomalaisuuden piirteistä.