YMPS6004 kuuluu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetukseenYmpäristötieteen aineopintoihin - pakollinen kurssi.

Moodle toimii kurssin kurssialustana.


Opiskelijalle annetaan systemaattinen kokonaiskuva ympäristönsuojelua ja sen hallintoa koskevista oikeusjärjestyksen osista. Opiskelija perehdytetään ympäristönsuojeluoikeuden rakenteeseen ja hänelle annetaan perustiedot siihen kuuluvan sääntelyn osa-alueista.