Pakollinen maantieteen kurssi 2 Yhteinen maailma. Kulttuurimaantiede tutkii ihmisen toimintaa maapallolla ja avaruudessa. Tutkimuksen kohteina ovat mm. kulttuuriin, politiikkaan, talouteen ja väestöön liittyvät ilmiöt sekä yhteiskunnan ja luonnon välinen vuorovaikutussuhde ja ihmisen toiminnan alueelliset syy- ja seuraussuhteet.