Luennoilla perehdytetään testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja avioehdon laatimisprosessiin. Luentosarja koostuu verkkoluennoista, ennakkomateriaaliin perehtymisestä sekä asiakirjojen laadintaharjoituksista.