Kurssilla opiskelija saa jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot avioliitto-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. Perheoikeudellista sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeutta siten, että yleisten velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden vaikutus erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Opintojakson läpäistyään opiskelijan tulisi tuntea perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet sekä alan keskeisen lainsäädännön rakenne. Kurssin suorittanut opiskelija kykenee tunnistamaan alan tyyppitilanteet ja niihin liittyviä oikeudellisia ongelmia. 
Opiskelija saa kurssilla myös käsityksen siitä, mitkä ovat lähtökohdat ja työvälineet ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Sisältö

Kurssin osa-alueita ovat:
- Avioliitto- ja parisuhdeoikeuden keskeiset kysymykset
- Lapsioikeuden ja edunvalvonnan keskeiset kysymykset
- Lakimääräinen perimys, pesänselvitys ja perinnönjako
- Testamenttioikeus
- Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus