Valinnainen opintojakso on osa tiedekunnan saksan kielen kurssitarjonnasta oikeuskielestä ja saksalaisesta oikeuskulttuurista. Opintojakso yhdistää saksan oikeuskielen suomenkielisen oikeustieteelliseen opetukseen. Kurssilla syvennetään saksalaisen oikeuskielen viestintätaitoja keskittyen tekstien ymmärtämiseen ja suullisiin taitoihin ajankohtaisilla aiheilla.