Ilmasto-oikeuden valinnaisella kurssilla tutustutaan ilmastonmuutokseen ekologisena, yhteiskunnallisena ja oikeudellisena ongelmana, sekä ilmastonmuutoksen kansainvälisen, eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn kehitykseen ja pääpiirteisiin. Lisäksi perehdymme erityiskysymyksiin kuten ilmastonmuutoksen suhde biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja ihmisoikeuksiin.