Oikeustieteellisen tiedekunnan valinnainen kurssi Kaupallisten sopimusten ydinasiat ja niiden neuvotteleminen