Kurssin tavoitteena on antaa perusteellinen kokonaiskuva rikosoikeudellisesta seuraamusjärjestelmästä ensisijaisesti tuomioistuimen näkökulmasta. Asiaa tarkastellaan aineellisoikeudellisen, ei menettelyllisen lainsäädännön kannalta. Lisäksi tavoitteena on antaa kokonaiskuva rangaistusten täytäntöönpanosta.