Sosiaalitieteiden P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin (10 op) -opintojakson moodlealue.