Kieliteknologian sivuainekokonaisuuden itsenäisesti suoritettava kurssi Kieliteknologian sovellukset ja mahdollisuudet (KKLT0031), 5 op.