Kurssilla on eri statuksilla olevia osallistujia: joillekin kurssi on henkilöstökoulutusta, joillekin jatkokoulutusta.