Ilmasto-oikeuden kurssi on ympäristöoikeuden alaan kuuluva valinnainen kurssi, 5 op.