MATE5172 Matematiikan historia  2 op

  • Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen matematiikan kehitykseen esihistoriallisista ajoista nykypäiviin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat mm.
  • luvun käsitteen kehittyminen, matemaattisten teorioiden yleinen luonne ja niitä koskevien käsitysten muuttuminen sekä matematiikan
  • suhde eksakteihin luonnontieteisiin.

  • Kurssille osallistumisesta on sovittava vastuuopettajan kanssa.