Turun normaalikoulun valinnainen historiankurssi Euroopan ulkopuolisista alueista.