Tarkoitus on tilata Moodle -alusta tutkielman arviointia varten.

Sama alusta varmaan toimii sekä OTM-tutkielmien että ON-töiden arvioinnissa.

Seppo Koskinen

työoikeuden professori