BIOL4060 Bioetiikka

Laajuus: 2 op

Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija tiedostaa biotieteiden alaan liittyvät eettiset kysymykset, kykenee perustelemaan niitä koskevat mielipiteensä ja osaa toimia oikein tehdessään tutkimusta tai kirjoittaessaan tieteellistä tekstiä.

Sisältö: Luennoilla annetaan eväitä eettiseen keskusteluun sekä tutkimuksen ja tieteellisen kirjoittamisen etiikkaan. Seminaareissa käydään läpi opiskelijoiden esitysten ja keskustelujen pohjalta tärkeimmät biotieteisiin liittyvät eettiset kysymykset.

Toteutustavat: Luennot (8 h) ja seminaarit (max 20 h)

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen, parityönä valmisteltava seminaariesitys