OBS! This will be translated to English ASAP. 
Kurssi on tarkoitettu ihmisen ja kulttuurin evoluution tutkimuksesta kiinnostuneille eri oppiaineiden maisteri- ja jatko-opiskelijatason opiskelijoille. Kurssilla opitaan 1) tieteenfilosofiaa eri alojen lähestymistapojen, kysymyksenasettelun ja tulkinnan ymmärtämiseksi, 2) käymään poikkitieteellistä argumentoitua keskustelua, 3) ymmärtämään ja käyttämään eri alojen tutkimuksen (tietokoneavusteisia) menetelmiä sekä tietenkin 4) eri alojen uusimpia tutkimustuloksia ja tutkimuksen trendejä. Kurssin jälkeen opiskelija on hahmottanut oman osaamisensa suhteessa muihin tieteenaloihin, ja pystyy tuomaan sen poikkitieteelliseen keskusteluun. Hän hallitsee tiedollisesti ja taidollisesti perusteet ihmisen menneisyyden tutkimuksesta eri aloilla, ja pystyy soveltamaan oppimaansa ja osallistumaan poikkitieteiseen tutkimukseen. Kurssi sopii kaikille arkeologian, historian, kielitieteen, evoluutiopsykologian ja biologian opiskelijoille, jotka saada kokonaiskuvan ihmisen ja kulttuurin evoluutiota tutkivista aloista, ja jotka haluavat ymmärtää muiden alojen tuloksia ja tulkintoja.  


Sisältö: Luennoitsijat tulevat eri oppiaineista ja luennoivat tutkimuksesta omilla aloillaan: mm. genetiikassa, evoluutioekologiassa, arkeologiassa, maantieteessä, ympäristötutkimuksessa ja  perinteisessä sekä laskennallisessa historiallisessa kielitieteessä. Opiskelijat opettelevat perusteet muista kuin omista aloistaan esilukemiston avulla, joten luennoilla päästään puhumaan tutkimuksen teosta, tuloksista ja menetelmistä. Harjoituksissa sovelletaan opittua tietokoneharjoituksin, lukupiirein ja ryhmätöin. Tärkeä osa kurssia on tieteidenvälinen keskustelu ihmisen historiasta opettajien ja opiskelijoiden välillä. 

Suoritustavat: Esilukemisto evoluutiobiologiasta, evoluutioekologiasta, arkeologiasta, väestötutkimuksesta sekä historiallisesta kielitieteestä. Ensimmäisellä luennolla palautetaan kotitentti näistä. Luennot. Ei tenttiä, mutta harjoituksiin tulee osallistua ja harjoitukset tulee palauttaa.

Toteutustavat

-          Ennakkolukeminen evoluutiobiologian, evoluutioekologian, arkeologian, väestötutkimuksen ja historiallisen kielitieteen perusteista[OV1] .  Kotitentti, palautetaan ensimmäiseksi luennoksi.

-          Luennot: 9 kertaa, 1-2 h per luento

-          Harjoitukset: 9 kertaa, luentojen yhteydessä, 1-2 h per harjoitus, riippuen kauanko luento vie aikaa.

Lisätiedot

Pääsyvaatimuksena kandidaatin tason tiedot omalta alalta. Kurssi sopii opinnoiksi mille tahansa alalle.

 

Oppimateriaalit

  • Kurssidiat
  • Harjoitusmateriaalit (tietokoneharjoitukset, luettavat artikkelit ym.)
  • Lukemista ei-omalta alalta (nämä tai muu samat tiedot tarjoava kirjallisuus), ilmoitetaan myöhemmin.