Sisältö

A) Perusjakso 3 op (enintään 50 opiskelijaa)

  • Media juristin silmin: viestinnän lait ja säännöt pähkinänkuoressa 
  • Juristi median silmin: mitä media odottaa juristilta
  • Oman julkisuus- ja mediastrategian pohtiminen

B) Harjoitusjakso 2 op (enintään 20 opiskelijaa)

  • Mielipiteellisen asiantuntijakirjoituksen, kolumnin, laatiminen
  • Tv-haastattelu, käytännön harjoitus, asiantuntijakirjoituksen pohjalta ja siitä annettava palaute

Harjoitusjaksolle osallistuminen edellyttää perusjakson suorittamista.