Kurssilla perehdytään asia- ja mediatekstien sekä kirjallisuuden vaikutuskeinoihin. Myös kuvat ovat tarkasteltavina. Kurssiin kuuluu lisäksi väittelyä ja lopun kirjallisuuskeskustelu.