Kysesssä on OPMON-tohtoriohjelman v. 2013 järjestämä opintojakso tohtorikoulutettaville. Opintojaksolla käydään läpi artikkelin julkaisuprosessi eri osapuolten (kirjoittaja, reviewer, toimittaja) näkökulmasta. Lisäksi harjoitellaan artikkelin makro-, meso- ja mikrorakenteeseen liittyviä asioita.