Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti pienryhmissä immunomäärityksen eri aspekteihin. Opiskelijat esittelevät havaintonsa seminaariesityksinä, joiden jälkeen keskustellaan työn sisällöstä yhdessä. Suunnittelun pohjalta suoritetaan immunomääritys laboratoriossa. Opetellaan tulosten analysointi, käsittely ja tulkinta.