Oikeustieteellisen tiedekunnan erikoistumisjakso sopimuksen, kaupan ja tuotannon historiallisesta ja nykyisestä yhteydestä ja murroksesta.