Kurssi tarkastelee graafisten käyttöliittymien rakentamista modernissa, monialustaisessa ympäristössä. Pääpaino on ohjelmistokehyspohjaisessa kehittämisessä sekä pyrkimyksessä alustariippumattomuuteen. Tekniikoiden osalta kurssi antaa perusvalmiudet tapahtumapohjaisesta, reaktiivisesta ohjelmoinnista. Alustojen toteutuksen tekniikkaa sivutaan käyttöliittymän rakentamisen kannalta oleellisin osin (mm. scene graph, asynkronisuus, web ja hajautettu arkkitehtuuri). Teoreettisesti tarkastellaan myös käyttöliittymän suunnitteluun liittyviä erilaisia malleja ja hyvän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen saavuttamista. Käytännön työnä kurssilla perehdytään erilaisiin käyttöliittymätekniikoihin, suunnitellaan ja toteutetaan sovellus graafisella käyttöliittymällä ja arvioidaan toteutettujen sovellusten käytettävyyttä