Kurssilla tutustutaan kieliteknologian tärkeimpiin perusmenetelmiin, kuten kielimalleihin, sanojen semanttisiin vektoriesityksiin sekä syntaktiseen jäsentämiseen. Tarkastellaan myös joitakin tärkeitä sovelluksia, kuten konekääntämistä ja mielipiteidenlouhintaa.