Biologian pakollisia aineopintoja ja sopivia sivuaineopintoja muille