Kurssi perehdyttää opiskelijaa hierarkkiseen mallintamiseen latenttien muuttujien avulla sekä opettaa tunnistamaan hierarkkisia rakenteita aineistoissa ja tutkimusasetelmissa.