Kurssin tehtävä on opiskelijan perehdyttäminen ympäristölle haitallisiin kemikaaleihin ja säteilyyn sekä niiden vaikutukseen terveydelle. Mukana on ekotoksikologian perusteet ja ympäristönsuojelun eri osa-alueiden käyttämät ympäristönsuojelutekniikat. Kurssin aihealueet ovat kemikalisoituminen ihmisen terveyden ja luonnon uhkana; kemikaalien määrät ja päästöt; ympäristömyrkkyjen ominaisuudet, tutkimusmenetelmät ja vaikutukset luonnossa; kemikaalien vaikutukset ihmisen terveyteen; meluongelma; radioaktiivisten päästöjen leviäminen ja vaikutukset; ilman-, maaperän- ja vesiensuojelun sekä jätehuollon nykytila; savukaasujen ja jätevesien puhdistustekniikat ja niiden tehokkuus; autojen pakokaasujen puhdistusmenetelmät; jätehuollon ja raaka-aineiden kierrätyksen käytännön järjestäminen.

Kurssiin kuuluvat luento-opetus, harjoitustyöt sekä opintoretkeily.