Kurssilla perehdytään luonnonsuojelubiologian peruskäsitteisiin ja tärkeimpiin osa-alueisiin: sukupuuttojen biologiaan, pienen populaatiokoon seurauksiin, vieraslajien aiheuttamien ongelmien hallintaan, elinympäristöjen pirstoutumisen seurauksiin sekä suojelusuunnitteluun.

Kurssi koostuu luennoista ja kotona tai luennolla tehtävistä harjoitustöistä.