Kurssi suoritetaan osallistuminen opetukseen. Suoritukseen sisältyy (1) aktiivinen osallistuminen seminaareihin (vähintään 8 kuuntelukertaa) sekä (2) yhden esitelmän valmistaminen ja esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti (tiivistelmä). Kokoontumisten määrä määritetään kevätlukukaudella 2019 osallistuvien määrän mukaan.