Opintojakson tavoitteena on syventää työoikeuteen liittyvää osaamista sekä individuaalisen että kollektiivisen työoikeuden osalta. Opintojaksolla opiskelija saavuttaa syvällisen ymmärryksen työoikeudellisesta tutkimuksesta ja teorioista, työoikeuden kansainvälisestä ja kansallisesta normimateriaalista. Opiskelija saa yleiskuvan ajankohtaisista työoikeuden ongelmista ja EU:n työoikeudesta. Opiskelija harjaantuu pitkäjänteiseen itsenäiseen asiantuntija- ja tieteelliseen työskentelyyn ja kehittää argumentatiivisia taitoja ja tiedontuottamiskykyjä.