Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssi 2. Kieli ja kulttuuri ja identiteetti. Turun normaalikoulu.