Suomi toisena kielenä -kurssin (kurssi 2) kurssialusta.