Kurssin sisältö:

Jonon raja-arvo; funktion raja-arvo, jatkuvuus, derivaatta, integraali ja sovelluksia; sarjat, potenssisarjat; usean muuttujan funktiot, pinta-integraali, sijoitus pintaintegraaliin; napakoordinaatisto

Tavoitteena on syventää Matematiikan peruskurssien 2 ja 3 antamia tietoja lähemmäs opintojaksojen Analyysi I ja II tasoa.