Erikoistumisjakso Immateriaalioikeudet ja informaation muu sääntely tietoyhteiskunnassa