Tarkastellaan satunnaislukujen tuottamista, Monte Carlo-, bootstrap- ja jackknife-menetelmiä sekä ristiinvalidointia. Lisäksi tutustutaan mm. MCMC-tekniikkaan.