Kurssilla perehdytään ympäristöekologian ja suojelubiologian tutkimusaloihin ja peruskäsitteisiin sekä käytännön luonnonsuojelutyöhön Suomessa ja muualla. Kurssilla käydään läpi ekologian perusteet, niiden soveltaminen ympäristönsuojelussa, käsitellään luonnon sopeutumista ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin, käsitellään uhanalaisuuden käsite ja uhanalaisuusluokat sekä suojelubiologian perusteet.