Kurssilla perehdytään ohjelmistotuotannon periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin käytännönläheisesti.