Uskontoarkeologia tutkii kaikkea menneisyyden ihmisen ja tämän yhteisön maailmankuvasta, uskomusmaailmasta ja rituaaleista säilynyttä aineellista materiaalia. Uskontoarkeologia on vahvasti poikkitieteellinen tutkimusala. Sen tutkimusaineistoa luonnehtii laaja ajallinen ja alueellinen vaihtelu ihmiskunnan alkuhämärästä historialliselle ajalle sekä materiaalin monitahoiset löytöyhteydet. Uskontoarkeologian lukuseminaarissa perehdytään uskontoarkeologisen tutkimuksen uusimpiin tutkimussuuntauksiin ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin.