Kurssilla perehdytään sarjakuvatutkimukseen sekä sarjakuvakerrontaan sekä teoreettisempien että käytännöllisesti orientoituneiden näkökulmien kautta. Sarjakuvan avulla tutustutaan siirtolaisuuden representaatioihin ja kertomuksiin.