Harjoitustyön raportti sisältää kunkin tehtävän osalta

 

o                          tutkimuskysymyksen kuvauksen

o                          käytettyjen muuttujien  kuvauksen (frekvenssijakaumat, tunnusluvut, kuviot)

o                          käytettyjen menetelmien kuvauksen ja menetelmien oletusten tarkastelun

o                          menetelmien oletusten tarkastelun

o                          tulosten tulkinnan (millaisia eroja , yhteyksiä, muodostuneita kokonaisuuksia jne.)