Seminaarissa käydään läpi Augustinuksen teosta Kristillinen opetus (De doctrina christiana). Seminaari työskentelee lukupiirinä.