Luennoilla perehdytään solun energiatalouteen (bioenergetiikan perusteet, fotosynteesi ja soluhengitys), biomolekyylien biosynteesireitteihin sekä ravinnon sisältämien komponenttien, erityisesti hiilihydraattien, lipidien ja proteiinien, aineenvaihduntaan.