Kurssilla perehdytään fotosynteesin mittausmenetelmään sekä tieteellisten julkaisujen lukemiseen ja tiedon omaksumiseen. Kurssilla pidetään ruokapäiväkirjaa, ja analysoidaan ryhmän tulokset. Aineenvaihdunta-työpajoissa tutustutaan pienryhmissä johonkin erikoisaiheeseen, esim. metaboliseen sairauteen, raportoidaan ja esitetään asia muille.