Kurssilla perehdytään biotekniikkaan tieteenalana ja tutustutaan sen sovellusmahdollisuuksiin ja käyttöön arkielämässä, teollisuudessa, ympäristönsuojelussa, lääketieteessä ja diagnostiikassa. Kurssilla tutustutaan myös teknologisen kehityksen tuomiin eettisiin haasteisiin.